ASIO

ASIO (Cơ quan An ninh Tình báo Úc) là cơ quan an ninh tình báo quốc gia. Mục tiêu của ASIO là bảo vệ nước Úc, dân chúng Úc và quyền lợi của nước Úc đối với những mối đe dọa nghiêm trọng về an ninh như khủng bố, gián điệp, đưa người di cư trái phép và chính phủ nước ngoài can thiệp vào nội vụ của Úc.

Nhiệm vụ của ASIO là tiên liệu. ASIO nhận ra, điều tra và đánh giá những mối đe dọa có thể xảy ra về an ninh và hợp tác với các cơ quan an ninh đối tác trong và ngoài nước để ngăn chặn trường hợp tai hại xảy ra.

ASIO hoạt động trong khuôn khổ pháp lý chặt chẽ và chịu trách nhiệm với một số các cơ quan giám sát. ASIO không có quyền hạn bắt giữ hoặc truy tố người mà chỉ tập trung làm nhiệm vụ cố vấn cho chính phủ Úc, các cơ quan công quyền và ngành công nghiệp, liên quan đến các mối đe dọa về an ninh.

Nhiều vụ điều tra của ASIO khởi đầu bằng thông tin hữu ích do công chúng cung cấp khi họ phát hiện những điều đáng lo ngại hoặc khả nghi.

ASIO luôn sẵn sàng nhận thông tin của mọi người dân trong cộng đồng Úc. Nếu biết điều gì đó có thể có hại cho nền an ninh nước Úc, xin quý vị liên hệ ASIO. Quý vị có thể gọi điện thoại cho tổng đài của Văn phòng chính theo số 1800 020 648 (gọi miễn phí) hoặc văn phòng ASIO ở thành phố thủ phủ nơi quý vị cư ngụ theo số 13 ASIO (tức là 13-27-46).

Khi gọi cho ASIO, quý vị sẽ nói chuyện với nhân viên nói tiếng Anh. Nếu không biết nói tiếng Anh, chúng tôi đề nghị quý vị hãy nhờ bạn bè đáng tin cậy hoặc người nhà giúp. Nếu ASIO cần biết thêm thông tin, chúng tôi sẽ sắp xếp thông dịch viên. ASIO sẽ bảo mật nghiêm ngặt mọi thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi.

Quý vị cũng có thể viết thư gửi đến cho:

Director-General of Security
ASIO Central Office
GPO Box 2176
CANBERRA ACT 2601

Ngoài ra quý vị cũng muốn làm việc cho ASIO chăng. ASIO quyết tâm tạo môi trường làm việc đa dạng và không phân biệt. Mọi nhân viên đều được coi trọng và tôn trọng để xây dựng đội ngũ nhân viên tài giỏi, sáng tạo và linh hoạt hầu đạt được mục đích của cơ quan. Vì vậy, ASIO mong nhận được đơn xin của tất cả người nộp đơn hội đủ điều kiện, bất kể giới tính, khuynh hướng tình dục, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, tuổi tác hoặc khuyết tật.

Trên trang mạng này có thêm thông tin về công ăn việc làm với ASIO.